اجاره ماینر با درآمد دلاری (تعداد محدود)
توسط
تومان